Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Bình Dương có 58 thí sinh dự thi Học sinh giỏi Quốc gia THPT năm 2021
Trong 3 ngày từ ngày 25 đến 27/12/2020, tại trường THPT Chuyên Hùng Vương, 58 học sinh của tỉnh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2021 của 9 môn: Văn, Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin học, Ngoại Ngữ, Sử, Địa.


Hội đồng sinh hoạt quy chế thi tại lễ khai mạc kỳ thi chọn HSG quốc gia 2021

Để bảo đảm tính khách quan, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã điều động cán bộ ngành giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng và Cà Mau tham gia công tác coi thi.

Phát biểu tại lễ khai mạc, đại diện Hội đồng coi thi mong muốn các em học sinh sẽ phát huy tốt kiến thức đã tích lũy, giành được thành tích cao trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2021. Đồng thời đề nghị các thành viên Hội đồng coi thi cần thực hiện nghiêm các quy định trong công tác coi thi, để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.

Trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục tổ chức thi nói (độc thoại) của thí sinh đối với các môn Ngoại ngữ và thi thực hành đối với các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học.

Trong ngày 25/12/2020, thí sinh sẽ thi viết các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, các môn ngoại ngữ và thi lập trình trên máy tính với môn Tin học.

Ngày 26/12/2020, thí sinh tiếp tục thi viết với các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học và thi nói các môn Ngoại ngữ, thi lập trình trên máy tính môn Tin học.

Ngày 27/12/202, thí sinh thi thực hành các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học.

(Phòng Khảo thí QLCLGD– Sở GDĐT)

Trở về