Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Phú Giáo tổ chức hội thảo Cán bộ Quản lý cấp THCS lần 1 năm học 2018-2019
Thực hiện Công văn số 397/PGDĐT-THCS ngày 21/11/2018 của Phòng GDĐT Phú Giáo về việc tổ chức Hội thảo chuyên đề đổi mới công tác quản lý giáo dục cấp THCS lần 1 năm học 2018-2019

           Chiều ngày 24/11/2018, Phòng GDĐT tổ chức Hội thảo CBQL cấp THCS lần 1 năm học 2018-2019 tại Trường THCS An Bình, huyện Phú Giáo. Đến dự Hội thảo có Cô Võ Thị Thu Thảo – Phó Trưởng phòng GDĐT Phú Giáo, Chuyên viên phụ trách THCS, Ban giám hiệu của 09 Trường THCS trong huyện về tham dự Hội thảo.

Cô Võ Thị Thu Thảo – Phó Trưởng phòng GDĐT Phú Giáo phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo

Tại buổi hội thảo, lần lượt 03 đơn vị Trường THCS An Bình, THCS Phước Hòa, THCS Trần Quang Diệu thực hiện báo cáo 03 chuyên đề:

Chuyên đề 1: Tự chủ trương trình môn học, đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn và dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

Chuyên đề 2: Một số biện pháp quản lý chỉ đạo quản lý của CBQL về hoạt động, sinh hoạt tổ chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy và học năm học 2018-2019.

Chuyên đề 3: Về công tác xây dựng kế hoạch và chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng dạy học, học sinh lớp 9 thi tuyển sinh 10. Đặc biệt đối với học sinh, học mô hình trường học mới năm học 2018-2019.

Thầy Nguyễn Thanh Thọ – Phó HT THCS An Bình phát biểu chuyên đề

 Qua buổi hội thảo Ban giám hiệu các đơn vị đã chủ động phát biểu ý kiến đóng góp thảo luận nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả quản lý, chất lượng nhà trường trong năm học 2018-2019.

Một số hình ảnh tại Hội thảo

Nguyễn Văn Chúc – CV Phòng GDĐT Phú Giáo

Trở về