Năm học 2018-2019, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Phú Giáo: 2.160 học sinh lớp 1 được nhận mũ bảo hiểm đầu năm học mới 2018-2019
Ngày 10/9/2018, 2.160 chiếc mũ bảo hiểm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đã được trao tặng cho các em học sinh lớp Một của 15 trường tiểu học trên địa bàn huyện Phú Giáo. Đây món quà ý nghĩa trong ngày đầu tiên đến trường, đồng thời trở thành bài học về an toàn giao thông thiết thực đầu tiên của các em trên con đường đi đến tương lai.


Trường Tiểu học Tân Long trao tặng MBH cho học sinh lớp 1

Đây là hoạt động thực hiện theo Kế hoạch số 163/KH-UBATGTQG ngày 04/5/2018 của Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia về Chương trình trao tặng mũ bảo hiểm (MBH) cho trẻ em năm 2018, chủ đề “Giữ trọn ước mơ”, với sự phối hợp của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), Công ty Honda Việt Nam và các bộ, ngành, cơ quan trung ương nhằm hưởng ứng năm An toàn giao thông 2018 với chủ đề An toàn giao thông cho trẻ em.

Đây cũng là một trong những hoạt động trọng tâm, có sức ảnh hưởng lớn hưởng ứng năm An toàn giao thông 2018, đồng thời thực hiện cam kết của Công ty Honda Việt Nam trong việc thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 19/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội MBH khi tham gia giao thông bằng xe môtô, xe gắn máy và xe đạp điện, trong đó thực hiện mục tiêu quan trọng là đến năm 2020 nâng tỷ lệ đội MBH cho trẻ em tại nước ta lên mức 80%.

Riêng tại huyện Phú Giáo, thực hiện theo hướng dẫn của Sở GDĐT, Phòng GDĐT đã kịp thời thông báo chương trình nhận MBH đến cho các trường đã đăng ký; chỉ đạo các trường chuẩn bị cho việc tiếp nhận cũng như trao tặng MBH cho các em học sinh lớp Một. Hiện các trường đã cơ bản hoàn thành việc trao tặng MBH cho học sinh, riêng Phòng GDĐT vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đầu mối, hoàn thành các thủ tục của chương trình.

Qua chương trình này hy vọng những chiếc nón bảo hiểm không chỉ đơn thuần là vật dụng cần thiết bảo vệ các em, mà sẽ trở thành người bạn thân thiết. Đồng thời, nhắc nhở người lớn về sự an toàn trước mỗi hành trình đối với bản thân, gia đình và những người xung quanh.

Hình ảnh trao tặng MBH cho học sinh lớp 1
của một số trường tiểu học trên địa bàn huyện Phú Giáo


Trường Tiểu học An Bình B


Trường Tiểu học An Linh


Trường Tiểu học An Long


Trường Tiểu học Phước Vĩnh A


Trường Tiểu học Phước Sang

Nguyễn Thị Bích Thuận (Phòng GDĐT Phú Giáo)

Trở về