"Ngày 23/5/2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026"
Phòng GDĐT thị xã Dĩ An tổng kết Cuộc thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong các cơ sở giáo dục mầm non” cấp thị xã
Sáng 23-01, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Dĩ An đã tổ chức tổng kết Cuộc thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong các cơ sở giáo dục mầm non” cấp thị xã. Cuộc thi có sự tham gia của 64/64 trường mầm non trên địa bàn thị xã Dĩ An.


Văn nghệ chào mừng

Cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức và năng lực cán bộ quản lý, giáo viên mầm non trong việc tổ chức xây dựng và sử dụng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm phù hợp điều kiện cụ thể của trường, lớp, địa phương. Đồng thời đẩy mạnh việc xây dựng và tổ chức hoạt động cho trẻ học bằng chơi, bằng trải nghiệm; góp phần nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình giáo dục mầm non.


Tổ chức hoạt động cho trẻ bằng chơi, bằng trải nghiệm


Kết thúc cuộc thi, Ban giám khảo đã lựa chọn 02 đơn vị đạt giải nhất là Trường Mầm non Võ Thị Sáu và Mầm non Ngôi Sao Xanh, 02 đơn vị đạt giải nhì là Trường Mẫu giáo Hoa Hồng 4 và Mầm non Ánh Cầu Vồng), 02 đơn vị đạt giải ba  là Trường Mẫu giáo Hoa Hồng 2, Mầm non Hoa Ngọc Lan 2 và 05 đơn vị đạt giải khuyến khích: các Trường Mẫu giáo Hoa Hồng 3, Mẫu giáo Hoa Hồng 5, Mầm non Hoa Hồng 6, Mầm non Họa Mi, Mầm non Nắng Mai.


Các đơn vị đạt gải trong cuộc thi

Qua cuộc thi đã tạo cơ hội cho các đơn vị được trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện chuyên đề “Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” nói chung và xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm nói riêng, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn.

(Phòng GDMN – Sở GDĐT)

Trở về