Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Hoạt động Công đoàn chào mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Đinh Dậu 2017
Sáng 18/01/2017, tại Hội trường Trường Trung cấp Mỹ thuật – Văn hóa Bình Dương, Công đoàn ngành Giáo dục (CĐNGD) tỉnh Bình Dương đã tổ chức Hội nghị Sơ kết học kỳ I hoạt động Công đoàn và triển khai nhiệm vụ trọng tâm học kỳ II năm học 2016 – 2017.

 

1. Sơ kết hoạt động Công đoàn học kỳ I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm học kỳ II năm học 2016-2017

Đến dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thiện Phước- Phó Chủ tịch Liên Đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bình Dương, đồng chí Lê Nhật Nam Phó Giám đốc Sở Giáo dục- Đào tạo, đồng chí Võ Thành Danh Phó Bí thư Đảng ủy Sở Giáo dục- Đào tạo và có hơn 100 đại biểu đại diện Ủy ban kiểm tra (UBKT) LĐLĐ tỉnh, các Phòng, ban Sở Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn ngành Y tế và các đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công Đoàn Giáo dục (CĐGD) các huyện, thị xã, thành phố; Công đoàn cơ sở các Trường THPT, THPT có nhiều cấp học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, Trung tâm GDTX tỉnh, Trung tâm NN, TH & BDNV tỉnh, Trung tâm GDTX- KTHN các huyện, thị xã trực thuộc CĐGD tỉnh và các đại biểu được khen thưởng cấp cao.

Ông Nguyễn Thiện Phước- Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị


Ông Lê Nhật Nam Phó Giám đốc Sở Giáo dục- Đào tạo phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Lê Thị Thu Vân Phó Chủ tịch CĐGD tỉnh đã thông qua báo cáo Sơ kết hoạt động công đoàn Học kỳ I, tổng hợp các thuận lợi, khó khăn, quan điểm chỉ đạo của tổ chức công đoàn năm học 2016-2017, một số hoạt động có hiệu quả gồm:

Về Chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo và người lao động; tham gia quản lý, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định; việc thực hiện Hội nghị CBCC-VC (đạt 100% đơn vị công lập) theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP; Hội nghị người lao động (đạt 04/10 đơn vị ngoài công lập) theo Nghị định 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện QCDC; trao nhà ở “Mái ấm Công đoàn” cho 02 công đoàn viên;...

Về Tuyên truyền, vận động đội ngũ NG,NLĐ về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, chủ trương công tác công đoàn; về phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, góp phần thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam; nổi bật là thực hiện 4 Chương trình chuyên đề của TLĐLĐVN, LĐLĐ tỉnh Bình Dương06 chương trình chuyên đề của CĐGD Việt Nam, 07 chương trình của CĐGD tỉnh; các hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý của Công đoàn; lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam, tổng hợp có 13.972 ý kiến tham gia;…

Về tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn: Cùng với Sở Giáo dục- Đào tạo tổ chức phong trào thi đua với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” do CĐGD Việt Nam phát động và nhằm cụ thể hóa chủ đề của năm học 2016-2017 của ngành Giáo dục- Đào tạo tỉnh Bình Dương “Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao”, cùng với phương châm hành động: “Trách nhiệm- Năng động- Sáng tạo” và khẩu hiệu hành động “Tất cả vì học sinh thân yêu”; thực hiện Chỉ thị 05 CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, CĐGD tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện cấp ngành và triển khai, hướng dẫn các cấp công đoàn tổ chức thực hiện; …

Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhân kỷ niệm 20/10, 20/11,… chuyển giao việc quản lý, chấm điểm, xếp loại Đơn vị Văn hóa năm 2016 về huyện, thị xã, thành phố. Hướng dẫn và tổng hợp kết quả chấm điểm Quy chế dân chủ, Xanh- Sạch- Đẹp, ATVSLĐ năm 2016 (41/41 đơn vị trực thuộc báo cáo, có 02/10 NCL có báo cáo). Hướng dẫn tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở hết nhiệm kỳ thuộc năm học 2016- 2017 cho 11 CĐCS hết nhiệm kỳ. Tổ chức Lớp Bồi dưỡng Cán bộ Công đoàn chủ chốt trong tháng 7/2016, có 402 lượt cán bộ công đoàn tham dự;…Củng cố hoạt động của 324 Ban Thanh tra nhân dân trường học (BTTNDTH) thực hiện theo Nghị định 99/NĐ-CP, ngày 28/7/2005 của Chính phủ 28/7/2005 và theo hướng dẫn mới của CĐGDVN; đăng ký thi đua “GVT- ĐVN” đầu năm học 2016-2017 có: 14415/14.527 nữ đăng ký GVT-ĐVN, tỷ lệ: 99,22%; tham gia thực hiện 6 mục tiêu Vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành GDĐT tỉnh; UBKT CĐGD tỉnh đã tổ chức kiểm tra trong học kỳ I (7 đơn vị - trong tháng 12/2016, có mời 07 đồng chí đại diện CĐCS các trường trong khu vực cùng tham gia), nhìn chung các đơn vị đều chấp hành Điều lệ và có sự tiến bộ nhất định; thực hiện thu chi, quản lý ngân sách công đoàn đạt 50/51 đơn vị thực hiện;…

Đồng chí Nguyễn Văn Kim Chủ tịch CĐGD tỉnh Sơ kết phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học” trong học kỳ I, đánh giá cao 13 đơn vị bước đầu thực hiện các giải pháp mang tính thực tế “Mỗi giờ lên lớp có một bước tiến trong giảng dạy, mỗi ngày đến trường có một đổi mới trong công việc” có 467 nhà giáo và 100 nhóm nhà giáo cùng nhau phát triển đề xuất các giải pháp cụ thể, cách làm mới, phù hợp góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục, chất lượng dạy và học,... Đồng chí đề nghị tất các đơn vị trong học kỳ II tiếp tục vận động cụ thể, chi tiết hóa để tất cả các nhà giáo, cán bộ, nhân viên đề xuất các giải pháp sư phạm, hữu ích, SKKN, KHSPƯD, NCKH và nhóm nhà giáo cùng nhau phát triển đẩy mạnh các hoạt động giáo dục năng động và hiệu quả. Đồng chí sơ kết các hoạt động của ngành Giáo dục- Đào tạo về chăm lo đời sống, hỗ trợ nhà giáo, người lao động khó khăn, bệnh hiểm nghèo, không về quê ăn Tết nhân dịp Têt Nguyên Đán Đinh Dậu 2017.


Ông Nguyễn Văn Kim Chủ tịch CĐGD tỉnh báo cáo Sơ kết thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” và các hoạt động chăm lo đời nhân dịp Tết Nguyến Đán Đinh Dậu 2017

Trong Hội nghị với bài tham luận minh họa kết quả thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” của CĐGD huyện Phú Giáo làm rõ thêm nội dung, các giải pháp, cũng như chia sẻ những thuận lợi, khó khăn và bài học kinh nghiệm trong nhiệm vụ phối hợp cùng lãnh đạo chuyên môn của một học kỳ thực hiện. Bài tham luận về “Đổi mới công tác kiểm tra của UBKT CĐCS Trường THPT Chuyên Hùng Vương” minh họa, chi tiết hóa các nội dung cần kiểm tra theo 5 nội dung kiểm tra của UBKT để các CĐCS tham khảo thực hiện.

Nhìn chung trong học kỳ I năm học 2016- 2017, các cấp công đoàn đã triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp, chấp hành tốt Điều lệ CĐVN, cụ thể là chương trình hành động CĐGD tỉnh năm học 2016-2017; thực hiện khá tốt các hoạt động tham gia quản lý, tham gia thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành, thực hiện dân chủ cơ sở; tuyên truyền Luật, Nghị quyết và các văn bản có liên quan về giáo dục- đào tạo; triển khai đầy đủ các cuộc vận động lớn của Ngành và của Công đoàn từ đầu năm; các chế độ chính sách của nhà giáo và lao động qua chế độ phối hợp giám sát, phản ánh, báo cáo đến nay đều được thực hiện đầy đủ chưa có vướng mắc gì lớn, một số chế độ được Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, tăng thêm cho phù hợp với sự phát tiển kinh tế- xã hội của tỉnh.

Hạn chế cơ bản: Một số CĐCS chưa đầu tư, cải tiến hoạt động đáp ứng nhu cầu đổi mới của ngành và thực tế tình hình nguyện vọng ĐVCĐ hiện nay; chưa chủ động phối hợp chính quyền chuyên môn để thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành; các báo cáo phần lớn còn mang tính chất liệt kê, chưa đánh giá đầy đủ các chương trình hành động công đoàn,...Hoạt động của một số CĐCS ngoài công lập chưa theo sát các quy định về tổ chức và hoạt động công đoàn; Công tác thỉnh thị báo cáo, quyết toán tài chính một số CĐCS chưa kịp thời.        

Tại hội nghị, CĐN đã triển khai nhiệm vụ trọng tâm học kỳ II năm học 2016 – 2017, Năm 2017 “Vì quyền lợi đoàn viên”, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Chương trình hành động của Ngành về “Đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam”; các đề án Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2016-2020; tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; thực hiện Chỉ thị 05 CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tổ chức Hội thi “Nét đẹp giáo viên lần II” ngành GDĐT tỉnh Bình Dương năm  năm 2017; tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua các cuộc vận động, tham gia xét tặng  danh hiệu Nhà giáo ưu tú lần 14 năm 2017,…; cuộc vận động “Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn” năm học 2016-2017; triển khai Quy chế thi đua khen thưởng CĐGD tỉnh mới, theo hướng dẫn mới của Tổng LĐLĐ Việt Nam, CĐGD Việt Nam và LĐLĐ tỉnh;… ..  :

Tại hội nghị, CĐGD tỉnh đã tổ chức tuyên dương, trao khen thưởng cấp Tổng LĐLĐ Việt Nam cho 01 tập thể (CĐCS THPT Tân Phước Khánh) và 02 cá nhân; Cờ thi đua của LĐLĐ tỉnh cho CĐCS Trường THPT Lê Lợi năm học 2015-2016.

 

Ông Nguyễn Thiện Phước Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho Tập thể CĐCS Trường THPT Tân Phước Khánh và cá nhấn; trao Cờ thi đua của LĐLĐ tỉnh Bình Dương cho CĐCS Trường THPT Lê Lợi đạt thành tích cao năm học 2015-2016..

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Thiện Phước Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đánh giá cao những hoạt động có hiệu quả của Công đoàn ngành trong học kỳ I, có nhiều đổi mới thực hiện các chức năng của tổ chức công đoàn, tuyên truyền giáo dục, nắm bắt được tư tư tưởng với trách nhiệm “Giáo dục là lực lượng nòng cốt”; phối hợp với LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố phát triển đoàn viên, thành lập tổ chức công đoàn các đơn vị ngoài công lập; có kế hoạch phối hợp thu kinh phí các đơn vị chưa có tổ chức công đoàn. Trong học kỳ II tập trung thực hiện “Vì lợi ích đoàn viên”; chủ động tổ chức Đại hội Công đoàn thuộc ngành theo quy định, nơi nào khó khăn có thể tổ chức sớm hơn..

 Đồng chí Lê Nhật Nam Phó Giám đốc Sở Giáo duc- Đào tạo ghi nhận sự phối hợp có hiệu quả của tổ chức công đoàn trong thời gian qua; quan tâm cùng với Sở Giáo dục- Đào tạo chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho NGNLĐ nhân dịp Tết Nguyên Đán Đinh Dậu 2017; trong học kỳ II tiếp tục thực hiện tốt Công văn liên tịch số 663/KHLT-SGDĐT-CĐGD ngày 14/10/2016 của Sở GDĐT và CĐGD tỉnh, tổ chức xem xét kiểm tra các giải pháp, sáng kiến của cá nhân và nhóm nhà giáo cùng nhau phát triển, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp, thực tế “Mỗi giờ lên lớp có một bước tiến trong giảng dạy, mỗi ngày đến trường có một đổi mới trong công việc”  góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục, chất lượng dạy và học; vận động nhà giáo, đặc biệt giáo viên lớp 12 về đầu tư đạt kỹ năng ra đề trắc nghiệm, kỹ năng làm bài trắc nghiệm của học sinh; vận động phụ đạo học sinh yếu kém không thu tiền; thực hiện tốt chỉ đạo của Tỉnh ủy về Đại hội CĐGD các cấp; tiếp tục “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phối hợp chỉ đạo thành lập CĐCS các đơn vị Mầm non, Tiểu học, THCS; chuẩn bị các điều kiện cung với ngành tổ chức kỷ niệm 35 năm ngàng NGVN (20/11/1982- 20/11/2017).

2. Hoạt động chăm lo, hỗ trợ Tết Nguyên Đán Đinh Dậu 2017

Có 9/9 CĐGD huyện, thị xã, thành phố và 36/51CĐCS trực thuộc đề nghị hỗ trợ 679 suất nhà giáo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn (339 suất), bệnh (149 suất), ở nhà công vụ không về quê ăn Tết (191), với tổng số tiền hỗ trợ: 417.900.000 đồng.

              Ban Giám đốc và BanThường vụ Công đoàn ngành đã đến thăm 9 nhà công vụ các cấp học MN, TH, THCS, THPT, TTGDTX-KTHN, TCCN, với 94 CBGVNV ở lại không về quê ăn Tết: Dầu Tiếng (16), Phan Bội Châu (4), Tây Sơn (27), Bến Cát (5); Tân Bình (5). Phước Hòa (9), Nguyễn Huệ (13), Phú Giáo (4), An Bình (11)./.

(Theo Công đoàn ngành Giáo dục)

Trở về