Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GDĐT/UBND cấp huyện/UBND cấp xã tỉnh Bình Dương

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.

Ghi chú 2893/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/09/2020
Người ký Chủ tịch Trần Thanh Liêm
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Bình Dương