Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GDĐT/UBND cấp huyện/UBND cấp xã tỉnh Bình Dương

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.

Ghi chú 2893/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/09/2020
Người ký Chủ tịch Trần Thanh Liêm
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương