Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.

Ghi chú 92/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành 07/08/2017
Người ký Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Cơ quan ban hành Chính phủ