Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Văn bản liên quan > Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo (UBND huyện) (30 văn bản)
Thủ tục 1 30/09/2020 Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục
Thủ tục 2 30/09/2020 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục
Thủ tục 3 30/09/2020 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại
Thủ tục 4 30/09/2020 Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở
Thủ tục 5 30/09/2020 Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lâp trường)
Thủ tục 6 30/09/2020 Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục
Thủ tục 7 30/09/2020 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục
Thủ tục 8 30/09/2020 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại
Thủ tục 9 30/09/2020 Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học
Thủ tục 10 30/09/2020 Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học)
Thủ tục 11 30/09/2020 Thành lập trung tâm học tập cộng đồng cấp xã
Thủ tục 12 30/09/2020 Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại
Thủ tục 13 30/09/2020 Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường trường tiểu học, trường trung học cơ sở
Thủ tục 14 30/09/2020 Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục
Thủ tục 15 30/09/2020 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục
Thủ tục 16 30/09/2020 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại
Thủ tục 17 30/09/2020 Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ
Thủ tục 18 30/09/2020 Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)
Thủ tục 19 30/09/2020 Đề nghị phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài
Thủ tục 20 30/09/2020 Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
Thủ tục 21 30/09/2020 Cấp Chứng nhận trường tiểu học đạt kiểm định chất lượng giáo dục
Thủ tục 22 30/09/2020 Chuyển trường đối với học sinh tiểu học
Thủ tục 23 30/09/2020 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở
Thủ tục 24 30/09/2020 Tiếp nhận đối tượng học bổ túc THCS
Thủ tục 25 30/09/2020 Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc THCS
Thủ tục 26 30/09/2020 Xác nhận đăng ký hoạt động giáo dục kỹ năng sống, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa (cấp Tiểu học, Trung học cơ sở)
Thủ tục 27 30/09/2020 Đề nghị miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên (Đối với cấp học Trung học cơ sở)
Thủ tục 28 30/09/2020 Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục (cấp huyện)
Thủ tục 29 30/09/2020 Tiếp nhận học sinh nước ngoài (cấp tiểu học, trung học cơ sở)
Thủ tục 30 30/09/2020 Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học (cấp Trung học cơ sở)