Năm học 2017-2018, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Văn bản Công Đoàn Ngành
Thông báo kết quả Kỳ họp Ban chấp hành Công đoàn ngành mở rộng lần thứ XIV - Nhiệm kỳ 2008-2013
 
LĐLĐ TỈNH BÌNH DƯƠNG
CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC
_______________
Số: 166/TB-BTV
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________
           Thủ Dầu Một, ngày 04 tháng 01 năm 2011
 
THÔNG BÁO KẾT QUẢ
KỲ HỌP BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN NGÀNH MỞ RỘNG  
LÂN THỨ XIV -  NHIỆM KỲ 2008 – 2013
_______________________
Căn cứ chương trình công tác của BTV.LĐLĐ Tỉnh, BTV.CĐGD Việt Nam, sau khi xin ý kiến và trao đổi thống nhất với Đảng ủy và Ban Giám đốc Sở Giáo dục- Đào tạo, BTV.CĐGD tỉnh Bình Dương xây dựng chương trình công tác năm 2011 như sau:
    Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, BCH Công đoàn Ngành Giáo Dục Tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2008 - 2013 tổ chức kỳ họp BCH Công đoàn Ngành mở rộng lần thứ 14 vào lúc 08h00 ngày 15/12/2010 tại Hội trường Trường Trung cấp Văn Hóa, Nghệ thuật và Du lịch tỉnh Bình Dương.
Tham dự cuộc họp có:
- Ông Nguyễn Văn Nam: UV BCH TLĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương
- Ông Văn Văn Tánh: Phó Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra  Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bình Dương;
- Các  đ/c UV.BCH CĐGD tỉnh: 17/19 (Vắng: Đ/c Phạm Văn Trưởng CĐGD Tân Uyên (P), Đ/c Võ Thị Hường CĐGD Thị xã TDM (P));
- UBKT CĐGĐ tỉnh: 3/5 (Vắng: Phạm Hữu Phước TCCB SGD-ĐT, Đỗ Thành Sỹ THCS Nguyễn Viết Xuân TX TDM)
- Chủ Tịch (Phó Chủ tịch) các CĐCS trực thuộc: 44/44;
Chủ trì : Đ/c Nguyễn Văn Kim - Chủ tịch CĐ Ngành GD Tỉnh;
Thư ký: Đ/c Trương Thị Cẩm Tiên - UVBTV CĐ Ngành GD Tỉnh.
NỘI DUNG KỲ HỌP:
1.- Đ/c Phạm Văn Thường thay mặt BTV báo cáo Sơ kết họat động Công đoàn 6 tháng cuối năm 2010 và Phương hướng nhiệm vụ công đoàn 6 tháng đầu năm 2011 của CĐGD tỉnh Bình Dương Nhiệm kỳ 2008 - 2013 (đã gửi văn bản);
2.- Đ/c Nguyễn Thị Gái thay mặt BTV báo cáo Chương trình hành động của BTV CĐGD tỉnh Bình Dương năm 2011; báo cáo việc chấm điểm, xếp lọai Quy chế dân chủ, Đơn vị văn hóa – Gia đình văn hóa, Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn vệ sinh lao động của các đơn vị năm 2010;
Thay mặt BTV thông báo kết quả việc “Quyên góp ủng hộ vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn”; thông báo kết quả việc đóng góp ủng hộ lũ lụt, quỹ vì người nghèo; đồng thời nhắc nhở các đơn vị khẩn trương nộp báo cáo về BTV CĐ Ngành để kịp tập hợp báo cáo CĐGDVN, LĐLĐ tỉnh đúng thời hạn;
3.- Đ/c Nguyễn Văn Kim thay mặt BTV hướng dẫn Hội nghị  thảo luận tập trung vào các vấn đề:
- Thông báo việc dời phần tập huấn “Kỹ năng viết tin bài trong hoạt động giáo dục” sang kỳ tập huấn công tác công đoàn trong tháng 6/2011;
- Dựa vào các báo cáo của BTV nêu trên;
- Một số lỗi trong văn bản do lỗi Font chữ, thiếu phụ âm, sai chính tả BTV sẽ điều chỉnh và hoàn chỉnh các văn bản sau kỳ họp này để đưa lên website của Sở GD- ĐT;
- Đ/c cũng hướng dẫn hội nghị khi thảo luận tập trung vào 04 chương trình hành động của Công đoàn, lưu ý các nội dung như sau:
+ Ở chương trình 1: Trong Hội nghị giao ban trực tuyến các đơn vị đã có ý kiến nhiều vấn đề, trong Hội nghị này cần cụ thể hơn, những khó khăn, bất cập khi thực hiện chế độ, chính sách của Trung ương, của Tỉnh và của CĐGD tỉnh:
Chế độ nhà xa, nhà công vụ, chế độ chấm chữa bài, việc duyệt tăng giờ quá 200 tiết theo quy định Bộ luật Lao động; chế độ bảo hộ lao động đối với nhà trẻ;
Việc tăng cường trang thiết bị, sửa chữa nhà công vụ, chế độ đối với nhà giáo công tác xa nhà ở các huyện, thị;
Việc thực hiện chương trình nhà ở, mái ấm Công đoàn ở CĐCS hiện nay. Việc thực hiện khám bệnh định kỳ cho CB,GV, NV và lực lượng Nữ CĐ viên hiện nay như thế nào? Các họat động VH-VN-TDTT cần cải tiến những vấn đề gì;
Việc thực hiện các lọai quỹ Công đoàn, đặc biệt Quỹ Tương trợ CĐN;
Việc giảm chế độ thỉnh thị, báo cáo của BTV Ngành đối với CĐCS hiện nay đã giảm bớt khó khăn cho CĐCS nhiều không;
+ Ở chương trình 2: Việc thực hiện 40 giờ/tuần trong đó dành thời gian cho hoạt động CĐ như thế nào? Hình thức, nội dung tổ chức triển khai các văn bản của CĐ? Mối quan hệ phối hợp tổ chức cùng với Ban Giám hiệu? Việc thực hiện trang bị báo chí, tủ sách pháp luật; công tác giới thiệu phát triển Đảng của CĐCS hiện nay;
+ Chương trình 3: Việc vận động CĐV thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Ngành; việc tham gia đóng góp Văn kiện Đại Hội Đảng, Văn bản,… của CĐCS có gì khó khăn, nộp báo cáo thường không đầy đủ; công tác pháp chế trong trường học hiện nay, việc lập Tổ Tư vấn pháp luật trong nhà trường đã thực hiện như thế nào? CĐCS với việc tham gia, thực hiện đổi mới quản lý, khắc phục tình trạng nghe, chép, nhìn chép hiện nay ở các trường học; việc tham gia vận động CNVC lao động tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng của Ngành, của CĐ; tham gia thực hiện các hoạt động chuyên môn, các phong trào thuộc chuyên môn, Sở GD-ĐT, CĐN cần cải tiến như thế nào? Việc chính quyền địa phương tổ chức tri ân thầy cô giáo nhân ngày 20/11; Việc thực hiện 3 phong trào thi đua và 9 cuộc vận cần cải tiến, thay đổi như thế nào?
+ Chương trình 4: Phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS NCL có gì khó khăn? Việc thực hiện thẻ CĐ hiện nay; trong thời gian tới CĐ Ngành cần cải tiến thay đổi vấn đề gì?
4.- Phần thảo luận:
4.1- Đ/c Tạ Tấn Tuấn (Chủ tịch CĐGD huyện Dầu Tiếng):
- Về chế độ chính sách đối với CB.GV.NV nhìn chung có thay đổi nhưng với tình trạng trượt giá hiện nay đời sống nhà giáo và lao động rất khó khăn, đặc biệt những GV, NV mới ra trường, mới hợp đồng,... so với một số ngành, nghề khác chế độ, chính sách, tiền lương của giáo dục còn rất thấp, cần có sự thay đổi mạnh hơn.
- Hoạt động VH- VN- TDTT của CĐN hiện nay tốt. Đề nghị SGD-ĐT cần tính toán, tinh gọn các hoạt động phong trào, các hội thi, các lớp bồi dưỡng của chuyên môn đã quá tải đối với CB,GV, vì hoạt động chuyên môn đã chiếm rất nhiều thời gian. Trong thực tế, kế hoạch kiểm tra, thanh tra, giám sát đồng cấp và cấp dưới của Công đoàn thường xuyên bị thay đổi kế hoạch, dành nhiều thời gian để đảm bảo tiến độ thực hiện công tác chuyên môn;
- Việc chuẩn bị tham gia Đại hội TDTT của Ngành, tâm lý chung PHHS không muốn con em mình tham gia nhiều vì sợ ảnh hưởng đến học tập của các em. Đề nghị Sở GD-ĐT nên xem xét có thể cô động lại giảm bớt thời gian, đặc biệt là việc tập hợp số đông học sinh;
- Trong thời gian qua CĐGD Dầu Tiếng thu đủ các lọai quỹ công đoàn, đặc biệt là Dầu Tiếng không đề nghị chi tương trợ về CĐN mà chi bằng nguồn của để lại của địa phương để chia sẻ với CĐ Ngành GD tỉnh;
- Việc thực hiện 40 giờ công tác : Chấp hành tốt;
- Việc tham gia công tác chuyên môn: Thuận lợi vì CTCĐGD huyện là Phó Trưởng phòng nên chủ động trong công tác chuyên môn; tuy nhiên, ở các CĐCS thì việc tham gia này của BCH tập trung ở mảng hoạt động xã hội của chuyên môn và thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của công đoàn và mối quan hệ phối hợp với thủ trưởng cơ quan.
- Đề nghị Sở GD-ĐT hướng dẫn kỹ hơn về việc dạy thêm, học thêm vì trong thực tiễn một số nội dung chưa chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho GV và HS. CĐGD tỉnh phối hợpSGD-ĐT tổ chức hội thảo việc thực hiện “Thi thật, dạy thật” trong thời gian tới để các CĐCS có điều kiện học tập mô hình lẫn nhau;
- Công tác khen thưởng, tri ân, suy tôn thầy cô giáo nhân ngày 20/11: Các xã thực hiện đồng loạt, trong đó có 02 xã, thị trấn tuy nói chính quyền địa phương tổ chức nhưng thực tế là trường làm, một số xã chính quyền địa phương vận động mạnh thường quân, một số xã kêu gọi trường đóng tiền để địa phương làm. Đây là năm thực hiện lại tinh thần chỉ đạo của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) từ năm 1982, nên cũng chưa hoàn hảo, toàn diện, tin tưởng trong thời gian tới việc tri ân thầy cô là việc làm thường xuyên của xã hội, chính quyền địa phương.
4.2- Đ/c Đỗ Văn Cảnh (Chủ tịch CĐGD Huyện Phú Giáo):
- Việc thực hiện chế độ, chính sách cho CB,GV,CNV tương đối tốt, tuy nhiên việc tính tiền thừa giờ chưa thực hiện đối với công tác Thanh tra ở các trường MN, MG vì trong thông tư hướng dẫn chỉ nói đến THPT, THCS mà không hướng dẫn rõ ràng đối với trường MN, MG;
 - Chế độ phụ cấp kiêm nhiệm cho CTCĐ,PCTCĐ các huyện thị còn quá thấp  (CT:0,3; PCT: 0,2) đề nghị BTV CĐ Ngành nghiên cứu đề xuất tăng thêm để động viên anh chị em;
- Luật Giáo dục sửa đổi nếu cần thiết nên có quy định cụ thể đối với việc dạy thêm, học thêm;
- Trong học kỳ I này quá nhiều phong trào: Thi học sinh giỏi, thi học sinh giải toán trên máy tính Casio, thi tìm hiểu HIV/AIDS, thi tìm hiểu An toàn giao thông, Hội thao Quốc phòng v.v… phần nào cũng ảnh hưởng đến việc dạy và học, cần giảm bớt và tinh gọn hơn;
- Công tác bồi dưỡng chuyên môn nên thực hiện trong dịp hè vì thực hiện trong năm ảnh hưởng đến việc dạy và học, nhất là những lớp bồi dưỡng tổ chức vào cuối năm, cuối học kỳ, hoặc có lớp bồi dưỡng tập trung cả HT, PHT các trường TH, MN, MG làm ảnh hưởng không nhỏ đến công tác quản lý, điều hành của nhà trường;
- Các giải TDTT của Ngành: Trong những năm tới nên có đại diện CB. GV của các PGD-ĐT tham gia vào tổ trọng tài (Không nên chỉ tập trung ở thị xã) để mang tính khách quan;
- Việc tổ chức tri ân thầy cô giáo nhân ngày 20/11: Các xã đều tổ chức, trong đó Xã Tân Hiệp thể hiện sự quan tâm rất lớn đối với thầy cô giáo (các khoản đóng góp của trường địa phương không thu mà vận dụng các mạnh thường quân hỗ trợ cho CB.GV.NV);
- Văn bản chỉ đạo của SGD và CĐN nên có sự thống nhất và phối hợp chặt chẽ cho trùng khớp với nhau (chẳng hạn Hướng dẫn Tháng hành động phòng chống HIV/AIDS có 2 hướng dẫn của Sở GD-ĐT và CĐN);
- Việc hướng dẫn báo cáo sơ kết, tổng kết nên gửi sớm để CĐGD các huyện thị có thời gian vì còn phải tổng hợp từ các CĐCS;
4.3- Đ/c Nguyễn Văn Tuấn (Chủ tịch CĐCS THPT Trần Văn Ơn):
- Các văn bản chỉ đạo của CĐ Ngành phù hợp và kịp thời, đây là công tác thường xuyên của Chủ tịch CĐCS; năm nay CĐ Ngành đã đi sâu vào công tác chuyên môn;
- Các báo cáo của CĐCS còn khó khăn về số liệu (CĐCS không có số liệu do tính kế thừa của các Ban Chấp hành CĐCS – Việc bàn giao hồ sơ của Ban Chấp hành CĐCS chưa tốt);
- Đề nghị Công Đoàn Ngành nên có mẫu cho CĐCS ở các nội dung sau:
+ Nghị quyết HNCBCC;
+ Bản cam kết trách nhiệm giữa Nhà trường, Công đoàn, Đoàn TNCS HCM;
+ Quy chế phối hợp giữa chính quyền và Công đoàn Cơ sở;
 - Các khoản vận động đóng góp ủng hộ đề nghị SGD-ĐT và CĐN, cần cụ thể 01 ngày lương theo hướng nào, để sự đóng góp ít chênh lệch giữa các trường với nhau;
- Phụ cấp trách nhiệm cho CBCĐ: do dặc thù của trường, giáo viên đa số thâm niên cộng vụ thấp, theo đó quỹ lương rất ít, dẫn tới việc chi còn gặp nhiều khó khăn phải có sự hỗ trợ từ chính quyền;
- Đề nghị CĐN nên tiến hành kiểm tra thẻ đoàn viên công đoàn như bên Đảng kiểm tra thẻ Đảng để CĐV thấy tính chất quan trọng của thẻ đoàn viên;
- Việc chi quỹ phúc lợi của CĐCS sử dụng hóa đơn đỏ rất bất tiện đề nghị CĐN cho phép CĐCS sử dụng chế độ kê khai để quyết toán;
- Báo cáo sơ kết Học kỳ I theo hướng dẫn của CĐN chỉ thực hiện những cái đã làm, người cán bộ công đoàn nếu tập trung và tâm huyết thì không khó báo cáo;
- CĐN bổ sung cho CĐCS THPT Trần Văn Ơn Điều Lệ Công đoàn Việt Nam và thông tri hướng dẫn thi hành điều lệ Công đoàn;
4.4- Đ/c Trương Thị Cẩm Tiên (UV BTV CĐGD tỉnh, Chủ tịch CĐCS THPT Nguyễn Đình Chiểu):
- Chế độ tăng giờ khi duyệt chi chỉ tính thừa giờ cho 01 chức vụ cao nhất (dù rằng trong thông tư cho phép mỗi người được kiêm nhiệm tối đa không quá 02 chức vụ) vấn đề này gây khó khăn cho cơ sở trong việc sử dụng người tài có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, mặc dù chúng tôi hiểu văn bản hướng dẫn nhằm mục đích tạo sự công bằng trong phân co0ong và trong hoạt động chuyên môn. CĐN nên tham mưu với Sở GD-ĐT đề nghị HĐND Tỉnh xem lại việc chấm, chữa bài; việc chi trả tăng giờ vượt 200 tiết năm học 2008 – 2009 của các đơn vị, của trường THPT Nguyễn Đình Chiểu;
- Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu hiện nay đang gặp rất nhiều khó khăn về cơ sở vật chất (mượn trường THCS Nguyễn Văn Cừ) và về giáo viên: 02 GV xin nghỉ việc, 01 nghỉ theo 132, 01 học cao học tập trung; do đó phải hợp đồng thỉnh giảng, nếu thỉnh giảng được lại vướng vào vấn đề vượt 200 tiết (đặc biệt môn Sinh ở THPT rất ít, phải đi hợp đồng Thỉnh giảng ở Đại học TDM), đề nghị cấp trên xem xét giải quyết.
- Việc sửa chữa, xây dựng hàng rào nhà công vụ các huyện phía Bắc đề nghị Sở Giáo dục- Đào tạo tham mưu, chi ngân sách để sửa chữa thay vì phải vận động bằng nguồn xã hội hóa giáo dục;
 4.5- Đ/c Nguyễn Huy Cận UV BCH.CĐGD tỉnh– Phó TP KH-TC SGD:
- Sẽ xem lại quy chế nhà công vụ, theo hướng dẫn 06 của UBND tỉnh Bình Dương. Nhà công vụ thuộc tài sản Nhà nước, được quản lý như trường học, việc sửa chữa, xây dựng nhà công vụ cũng giống như sửa chữa, xây dựng nhà trường. Các PGD-ĐT  cần quan tâm đến việc quản lý nhà công vụ trong địa bàn huyện; khi lập kế hoạch tu sửa trường học, trong đó có sửa chữa các nhà công vụ (kể cả nhà công vụ phân công các trường THPT, TTGDTX-KTHN quản lý); trong thời gian tới Phòng Kế hoạch- Tài chính sẽ tham mưu Sở GD-ĐT cho xây dựng hàng rào, cổng nhà công vụ, hướng dẫn duy tu, sửa chữa các nhà công vụ;
5- Phát biểu chỉ đạo của Đ/c Nguyễn Văn Nam – UVBCH Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ Tỉnh:
- Hoàn toàn nhất trí với các báo cáo của CĐN, đồng thời đồng chí cũng rất vui khi được nghe cơ sở phát biểu về những việc làm được, những vướng mắc, khó khăn, đề nghị CĐN tập hợp, sớm giải quyết trong thời gian tới;
- Sau Đại hội Tỉnh Đảng bộ Đ/c Dương Thế Phương được phân công tiếp tục Lãnh đạo Sở Giáo dục- Đào tạo, Nghị quyết Đại hội Tỉnh Đảng bộ đã giao cho Ngành Giáo dục- Đào tạo tăng cường các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục dạy và học của tỉnh Bình Dương. Những khó khăn của Ngành, Tỉnh ủy sẽ tiếp tục tìm cách tháo gỡ, tăng cường đầu tư để sự nghiệp GD-ĐT phát triển tương xứng với sự phát triển KT-XH của tỉnh;
Công đoàn Ngành tham gia cùng với SGD-ĐT cần tiếp tục chăm lo giải quyết chính sách cho người lao động, cần nghiên cứu để có sự phối hợp nhịp nhàng với chuyên môn – khi cần thiết phối hợp ra văn bản liên tịch. Chức năng của CĐGD tỉnh rất nặng nề, nên đi sâu, thực hiện hết chức năng, nhiệm vụ của mình tránh dàn trải, tiếp tục tổng hợp ý kiến của cơ sở về chế độ, chính sách để tham gia cùng với SGD-ĐT kiến nghị với HĐND, UBND và các Ban Ngành có liên quan của tỉnh.
Đồng chí cũng thấy khó khăn của Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu, mong các trường cố gắng vượt qua khó khăn, tập trung tổ chức dạy và học thật tốt để nhằm  đạt tỷ lệ cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT cuối năm học 2010 – 2011;
Đồng chí cũng yêu cầu CĐN nhanh chóng tiến hành ký kết quy chế phối hợp giữa CĐGD tỉnh với LĐLĐ huyện, thị;
Từ 01/01/2011 do nhu cầu công tác đồng chí sẽ bàn giao nhiệm vụ để chờ giải quyết chế độ chính sách hưu trí trong thời gian tới. Đồng chí chân thành cảm ơn sự cộng tác của Lãnh đạo SGD-ĐT, của BCH CĐGD các cấp, của Nhà giáo và lao động Ngành GD-ĐT trong thời gian qua về các hoạt động xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Đồng chí chúc sức khỏe và chia tay toàn thể Hội nghị;
6- Đáp từ và kết kuận Hội nghị của đ/c Nguyễn Văn Kim – Chủ tịch Công đoàn Ngành:
Thay mặt BCH và toàn thể Hội nghị, đồng chí cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của đồng chí Nguyễn Văn Nam Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đối với Công đoàn Ngành Giáo dục cũng như các kiến nghị, bức xúc của công đoàn viên;
Công đoàn Ngành trong thời gian qua hoạt động thuận lợi nhờ có sự hướng dẫn của CĐGDVN, LĐLĐ tỉnh cũng như sự quan tâm của Ban Giám Đốc, Đảng Ủy Sở Giáo Dục- Đào tạo tỉnh. Ngày 27/12/2010 sẽ tổ chức ký kết quy chế phối hợp giữa CĐGD tỉnh với các LĐLĐ huyện, thị;
CĐGD tỉnh trong thời gian qua bảo đảm tốt chế độ báo cáo, tuy nhiên đôi lúc một số CĐCS vẫn còn chậm trễ làm ảnh hưởng đến việc báo cáo của CĐGD tỉnh;
Khó khăn chung hiện nay của các CĐCS là vấn đề kiêm nhiệm của CTCĐ, việc bàn giao không đầy đủ dẫn đến việc thực hiện, phân công phân nhiệm trong BCH.CĐCS chưa được tốt lắm. Một số CĐCS chưa xác định được tầm nhìn cũng như chưa chủ động trong việc phối kết hợp giữa Công đoàn và Chính quyền nhà trường trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, công đoàn;
Ghi nhận ý kiến của đ/c Cảnh về chế độ báo cáo và nhất trí với các ý kiến đề nghị của đ/c Cảnh;
Về chế độ chính sách phụ cấp cho cán bộ công đoàn, dã có quy định của TLĐVN, nếu muốn tăng thêm cần tiếp tục tham mưu, kiến nghị với LĐLĐ tỉnh và Tổng Liên đoàn, trong thời gian nầy BCH.CĐCS nên tham mưu với Chính quyền chuyên môn để có sự hỗ trợ kịp thời;
 Quy định đối với Thanh tra Nhân dân các cơ sở ngoài công lập, chờ chỉ đạo của cấp trên;
 Nhất trí với ý kiến của đ/c Tuấn (CĐGD Dầu Tiếng), sẽ tham mưu với SGD-ĐT về các hoạt động phong trào trong học kỳ II; đồng thời cảm ơn Đ/c Tuấn trong việc chia sẻ với CĐN về vấn đề chi tương trợ cho CB,GV,NV của CĐGD huyện Dầu Tiếng;
Rút kinh nghiệm về công văn trùng nhau giữa Sở Giáo dục và CĐ Ngành;
Nhất trí với ý kiến của đ/c Tuấn (THPT Trần Văn Ơn); riêng các biểu mẫu theo đề nghị và mức đóng góp 01 ngày lương cụ thể khi vận động ủng hộ sẽ nghiên cứu để có chỉ đạo trong thời gian tới;
 Về chế độ chấm, chữa bài: CĐGD VN cũng đang nghiên cứu để có ý kiến đề nghị; về chế độ cho 01 người không quá 02 nhiệm vụ mà khi tính tăng giờ chỉ tính nhiệm vụ kiêm nhiệm có số giờ cao hơn, BTV CĐN sẽ có ý kiến đề nghị với Phòng Kế hoạch-Tài Chính tham mưu lại với Sở GD-ĐT trong thời gian tới;
 - Về việc xây dựng Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu: Sẽ cố gắng nhắc nhở, tham mưu trong các kỳ họp liên tịch, giao ban với Chính quyền;
 - Nhắc nhở các CĐCS xem lại chế độ chính sách đối với nhà công vụ để có sự tham mưu kịp thời;
 - Đồng thời đ/c Kim cũng nhắc nhở CĐGD huyện, thị và các CĐCS nghiên cứu thực hiện tốt 10 nội dung nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2011; tiếp tục thực hiện tốt 3 phong trào thi đua và 9 cuộc vận động của Ngành;
 - Công đoàn giáo dục các cấp tích cực tham gia, thực hiện nề nếp, kỷ cương học đường, tham gia quản lý an ninh trật trong trường, tham gia tư vấn tâm lý học sinh, chống tình trạng nghỉ bỏ học, lưu ban, bạo lực trong trường học,... thực hiện tốt hơn nữa công tác giáo dục kỹ năng sống cho học sinh; đồng chí cũng nhắc nhở BCH CĐGD các cấp cần tiếp tục vận động nhà giáo và lao động tham gia tốt phong trào tự học, việc sử dụng, ứng dụng CNTT, việc chống nhìn chép, đọc chép của các trường hiện nay; các CĐCS cần tham gia quản lý tốt việc dạy thêm, học thêm hiện nay trong nhà trường; cần quan tâm chú ý đến việc thực hiện chế độ chính sách cho CB,GV.CNV kịp thời nhằm động viên khích lệ tinh thần của CĐV; công đoàn cũng cần chủ động phối hợp với Chính quyền rà soát nhu cầu đào tạo trên chuẩn của giáo viên;
 - Việc công nhận nhà giáo ưu tú trong thời gian qua đối với Ngành Giáo dục- Đào tạo tỉnh Bình Dương có một số nhà giáo là CBQL chưa được công nhận do SKKN chưa được HĐKH cấp tỉnh công nhận; Bộ Giáo dục- Đào tạo đang tham mưu để SKKN được công nhận cấp Ngành thay vì cấp Tỉnh.
- Đ/c củng nhắc nhở các CĐGD huyện, thị và các CĐCS tổ chức chăm lo tốt cho CB,GV,CNV và người lao động nhân dịp Tết Nguyên Đán Tân Mão 2011;
- Báo cáo Sơ kết hoạt động 6 tháng cuối năm 2010, BTV.CĐGD tỉnh sẽ điều chỉnh và tải lên Website Sở để các CĐGD huyện, thị, CĐCS download về (Không in ấn lại);
Trên đây là những nội dung đã được hội nghị BCH CĐ Mở rộng Ngành Giáo Dục Tỉnh Bình Dương lần thứ 14 khóa X biểu quyết nhất trí 100%.
Đề nghị các Ban quần chúng, BCH CĐGD các huyện thị và BCH.CĐCS tổ chức triển khai, vận động cán bộ, đoàn viên thực hiện đầy đủ.
 
Nơi nhận:
- LĐLĐ tỉnh
- CĐGD VN;
- BGĐ SGD-ĐT;
- VP Sở GD-ĐT;
- Các UV.BCH CĐ Ngành;
- Chủ tịch CĐ cơ sở;
- Chủ tịch CĐ GD Huyện;thị  
- Lưu VP.CĐN, CT 50
TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Nguyễn Văn Kim
 
Chi tiết
Ghi chú  166/TB-BTV 
Ngày ban hành  04/01/2011 
Người ký  Chủ tịch Nguyễn Văn Kim 
Cơ quan ban hành  Công đoàn giáo dục 

Tệp đính kèm

Các văn bản khác
Hướng dẫn Sơ kết học kỳ I năm học 2011-2012 (15/12/2011)
Điều tra, lập hồ sơ, danh sách công chức, viên chức, người hợp đồng lao động có khó khăn về nhà ở tại nơi đang công tác, phải ở nhà trọ thuê của tư nhân (20/09/2011)
Hướng dẫn tổ chức hội nghị Cán bộ công chức, viên chức - Hội nghị nhà giáo và lao động trong ngành giáo dục và đào tạo (07/09/2011)
Thông báo kết quả Hội nghị Ban chấp hành CĐGD tỉnh mở rộng lần thứ 16, Sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội X CĐGD tỉnh Bình Dương, nhiệm kỳ 2008 - 2013 (29/04/2011)
Hướng dẫn xét khen thưởng “Kỷ niệm chương Vì SNXDTCCĐ” năm 2011 (13/04/2011)
Hướng dẫn Sơ kết 4 năm phối hợp thực hiuện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" (19/5/2007-19/5/2011) (07/04/2011)
Hướng dẫn tổng kết công tác Công đoàn năm học 2010-2011 (07/04/2011)
Đề nghị tăng thu Quỹ Tương trợ Công đoàn Ngành và áp dụng từ 01/7/2011 (06/04/2011)
Hướng dẫn thi đua khen thưởng Công đoàn cuối năm học 2010- 2011 (06/04/2011)
Thông báo Kết quả kỳ họp Ban chấp hành Công đoàn ngành lần thứ 15 - nhiệm kỳ: 2008-2013 (11/02/2011)
Trở lại   Lên đầu