Năm học 2017-2018, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Kết quả tuyển dụng viên chức ngành giáo dục đợt 2 năm học 2011-2012
     Được sự đồng ý của UBND tỉnh Bình Dương, sau khi có kết quả tuyển dụng viên chức đợt 1 năm học 2011- 2012, Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo đã tổ chức tuyển dụng viên chức đợt 2 nhằm bổ sung số lượng giáo viên còn thiếu, nhất là giáo viên mầm non và giáo viên tiểu học.

Tổng cộng có 165 hồ sơ đăng ký dự tuyển, kết quả trúng tuyển 153 trường hợp, trong đó có 21 giáo viên mầm non, 32  viên chức cấp học tiểu học, 60 viên chức cấp trung học cơ sở, 35 viên chức của cấp trung học phổ thông, 02 viên chức trường trung cấp chuyên nghiệp.

Tất cả những viên chức trúng tuyển đã nhận quyết định phân công vào ngày 26/9/2011 tại Phòng TCCB – Sở Giáo dục và Đào tạo   Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã (theo phân cấp quản lý).

(Theo Phòng Tổ chức cán bộ)


[Trở lại]