Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Hội thảo Sử dụng đồ dùng dạy học
Ngày 19-3, tại Hội trường trường THPT Võ Minh Đức, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp các doanh nghiệp cung cấp trang thiết dạy học tổ chức Hội thảo Sử dụng đồ dùng dạy học cho các lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở, các Phòng GDĐT và các trường THCS.

Tham gia trình bày, giới thiệu sản phẩm đồ dùng dạy học tại hội thảo có các công ty như : Sao Nam An,  FPT, MBA, AIC và Tuyết Nga.


Đại diện các doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm

Tại Hội thảo, các doanh nghiệp đã giới thiệu đến lãnh đạo các trường các sản phẩm mới của mình, giải đáp thắc mắc cho các nhà trường khắc phục sự cố cho các thiết bị đã được cung cấp. Hội thảo nhằm nâng cao trách nhiệm của cán bộ quản lý, cán bộ phụ trách thiết bị trong việc quản lý, khai thác sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị đã được đầu tư.


Đại diện lãnh đạo các đơn vị tham gia hội thảo

(Sở Giáo dục và Đào tạo)

Trở về