Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Hội trại năm 2019: Một số hình ảnh thi trình diễn thời trang các dân tộc Việt Nam

MỘT SỐ HÌNH ẢNH
THI THỜI TRANG CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM BẰNG VẬT LIỆU TÁI CHẾ

(Anh Thái - Minh Ngọc, Sở GDĐT)

Trở về