Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Hội trại năm 2019: Một số hình ảnh Chương trình “Khi tôi 18”, “Học sinh 3 tốt” cấp tỉnh

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CHƯƠNG TRÌNH
NGÀY HỘI HỌC SINH THPT “KHI TÔI 18” VÀ TUYÊN DƯƠNG “HỌC SINH 3 TỐT” CẤP TỈNH


Bà Nguyễn Hồng Sáng – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GDĐT và bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân – Bí thư Tỉnh đoàn


Từ trái sang là các đại biểu: Bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân – Bí thư Tỉnh đoàn,
bà Nguyễn Thị Tuyết Minh – Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, bà Nguyễn Hoàng Bảo Trân – Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh,
bà Trần Thị Thảo – Phó Chủ tịch UBND thị xã Bến Cát


Ông Lê Nhật Nam – Phó Giám đốc Sở GDĐT, Trưởng ban tổ chức hội trại;
bà Nguyễn Phương Dung – Phó Giám đốc Sở GDĐT, Phó Trưởng ban tổ chức


Từ trái sang: Ông Nguyễn Văn Thuận – Chánh Văn phòng Sở GDĐT, Phó Trưởng ban tổ chức; ông Đỗ Hà Thế Bình – Chủ tịch Công đoàn ngành GDĐT; bà Trần Thị Diễm Trinh – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Phó Trưởng ban tổ chức

(Anh Thái - Minh Ngọc, Sở GDĐT)

Trở về