Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Hội trại năm 2019: Một số hình ảnh ban giám khảo chấm điểm dựng trại

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CHẤM ĐIỂM DỰNG TRẠI

(Anh Thái - Minh Ngọc, Sở GDĐT)

Trở về