Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Hội trại năm 2019: Một số hình ảnh chương trình khởi động, giao lưu kết bạn

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH KHỞI ĐỘNG, GIAO LƯU KẾT BẠN


Các trại sinh tập trung đúng giờ quy định


Bắt đầu tham gia các trò chơi hoạt náo


Với một người quản trò rất năng động


Trò chơi khởi động giao lưu kết bạn


Hưởng ứng theo lệnh phát động dựng trại


Di chuyển tập kết về địa điểm tiểu trại


Trại sinh rất hào hứng với các động tác nhảy hiện đại


Tất cả cùng xuất phát theo lệnh dựng trại

(Anh Thái - Minh Ngọc, Sở GDĐT)

Trở về