Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Hội trại học sinh tỉnh Bình Dương lần VII năm 2019: Khởi động, dựng trại, tham gia trò chơi vận động
Sáng ngày 05/01/2019, Ban tổ chức Hội trại truyền thống học sinh tỉnh Bình Dương lần VII năm 2019 đã tiến hành khởi động hội trại, bắt đầu bằng chương trình giao lưu kết bạn, hoạt động dựng trại và các trò chơi vận động.
        Thực hiện đúng chương trình của hội trại, sáng nay 38 đơn vị đã tập trung đúng giờ với tinh thần phấn khởi, ngay sau đó các trại sinh đã hào hứng tham gia vào chương trình hoạt náo với các trò chơi giao lưu kết bạn để bắt đầu khởi động hội trại.


Ông Nguyễn Văn Thuận – Chánh Văn phòng Sở GDĐT, Phó Trưởng ban tổ chức phát lệnh dựng trại

Đến tham dự có ông Nguyễn Văn Thuận – Chánh Văn phòng Sở GDĐT, Phó Trưởng ban tổ chức. Các trại sinh cũng đã được BTC thông qua nội quy hội trại và những yêu cầu cần thiết nhằm đảm bảo an toàn, vệ sinh cho toàn hội trại và từng tiểu trại. Đúng 8 giờ 00, thay mặt BTC, ông Nguyễn Văn Thuận đã phát lệnh dựng trại và chuẩn bị cho các trò chơi vận động.

Ở hoạt động dựng trại, nhờ có sự tập luyện và chuẩn bị kỹ lưỡng cho từng thành viên, do đó việc xây dựng các tiểu trại được thực hiện khá nhanh, do chính các trại sinh thực hiện, thể hiện được bản sắc của từng đơn vị, công tác ổn định tổ chức cũng được bảo đảm. Đối với trò chơi chạy xe đạp chậm và trò chơi liên hoàn, các trại sinh đã thể hiện được sự khéo léo và kỹ năng trong vận động phối hợp. Theo nhận xét sơ bộ của BTC, các tiểu trại đã bảo đảm được yêu cầu và tiêu chí của kế hoạch hội trại.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA HỘI TRẠI


Trại sinh tham gia chương trình khởi động giao lưu kết bạn


Phối hợp dựng trại


Các trại sinh tham gia thi chạy xe đạp chậm


Các trại sinh tham gia trò chơi liên hoàn


Các giám khảo chấm điểm các tiểu trại


Nội dung thi hành quân nấu cơm

(Anh Thái - Minh Ngọc, Sở GDĐT)


Trở về