"Ngày 23/5/2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026"
Tên đơn vị Ngoài công lập Địa bàn
TH Trần Quốc Tuấn Bến Cát
THCS Phước Hòa Phú Giáo
TH Nguyễn Bỉnh Khiêm Dĩ An
TH Bình Mỹ Tân Uyên
TH Lê Hồng Phong Thủ Dầu Một
TH Định Hòa Thủ Dầu Một
THPT Chuyên Hùng Vương Thủ Dầu Một
TH Lương Thế Vinh Thuận An
THCS Nguyễn Thị Minh Khai Thủ Dầu Một
TH Phước Vĩnh A Phú Giáo
TH Tân Hiệp Phú Giáo
THCS Vĩnh Hòa Phú Giáo
THCS Chu Văn An Thủ Dầu Một
MN Tân Hiệp Phú Giáo
TH Trần Phú Thủ Dầu Một
MN Hướng Dương Bến Cát
TH An Long Phú Giáo
TH Tân Long Phú Giáo
TH Minh Hòa Dầu Tiếng
TH Ngô Quyền Dầu Tiếng
THCS Long Hòa Dầu Tiếng
THCS Trần Hưng Đạo Phú Giáo
MN Hoa Cúc 1 Thuận An
MN Tuổi Ngọc Thủ Dầu Một
THCS Hòa Lợi Bến Cát
MN Phước Vĩnh Phú Giáo
MG Hoa Hồng 4 Dĩ An
TH An Bình B Phú Giáo
TH Phước Hòa B Phú Giáo
MN Phước Hòa Phú Giáo
TH Vĩnh Hòa A Phú Giáo
TH Định Hiệp Dầu Tiếng
MN 13/3 Dầu Tiếng
THCS An Bình Phú Giáo
MN Huỳnh Thị Chấu Tân Uyên
MG Hoa Lan Thủ Dầu Một
TH Minh Tân Dầu Tiếng
THCS Định An Dầu Tiếng
THCS Chánh Nghĩa Thủ Dầu Một
THCS Bùi Thị Xuân Phú Giáo
TH Long Hòa Dầu Tiếng
MN Hoa Mai Bàu Bàng
TH Tân Vĩnh Hiệp A Tân Uyên
MN Tân Hiệp Tân Uyên
MG Chánh Phú Hòa Bến Cát
MG Cây Trường Bàu Bàng
MG Hoa Mai Tân Uyên
TH Mỹ Phước Bến Cát
MG Hoa Sen Tân Uyên
THCS Chánh Phú Hòa Bến Cát
THCS Thanh An Dầu Tiếng
TH Bạch Đằng Tân Uyên
THCS Bình Chuẩn Thuận An
MN Hoa Hồng 6 Dĩ An
THCS Phú Mỹ Thủ Dầu Một
MG An Tây Bến Cát
TH Tân Hưng Bàu Bàng
TH Cây Trường Bàu Bàng
TH Hiệp Thành Thủ Dầu Một
MG Tân Định Bến Cát
TH Nguyễn Hiền Thủ Dầu Một
THCS Phước Hòa Phú Giáo
TH Trần Quốc Tuấn Bến Cát
MN Võ Thị Sáu Dĩ An
MN Tân Hưng Bàu Bàng
MN Hội Nghĩa Tân Uyên
MG Hoa Hướng Dương Tân Uyên
MN Vĩnh Hòa Phú Giáo
THCS Long Bình Bàu Bàng
TH Tân An Thủ Dầu Một
MG Thanh Tuyền Dầu Tiếng
THPT Dĩ An Dĩ An
THCS An Linh Phú Giáo
TH Lý Tự Trọng Thuận An
TH Bình Hòa Thuận An
MN Định Hiệp Dầu Tiếng
MN Hoa Phượng Thủ Dầu Một
MG Măng Non Thủ Dầu Một
THCS Minh Thạnh Dầu Tiếng
THCS Mỹ Phước Bến Cát
TH Dầu Tiếng Dầu Tiếng
TH Phú Mỹ Thủ Dầu Một
TH Chánh Mỹ Thủ Dầu Một
MG Phú An Bến Cát
TH Thới Hòa Bến Cát
MN Sơn Ca Bắc Tân Uyên
MG Hoa Mai 4 Thuận An
MN Hoa Cúc 5 Thuận An
MN Tân Lập Bắc Tân Uyên
MN Sơn Ca Dầu Tiếng
TH Bình Mỹ Bắc Tân Uyên
TH Tân Hiệp Phú Giáo
TH Phước Hòa A Phú Giáo
THCS Trần Quang Diệu Phú Giáo
THPT Bến Cát Bến Cát
TH-THCS Tam Lập Phú Giáo
TH Bến Súc Dầu Tiếng
TH Thanh Tân Dầu Tiếng
TH Thường Tân Bắc Tân Uyên
THCS Tân Bình Dĩ An
THCS Vĩnh Hòa Phú Giáo
Mầm non Tuổi Thơ Thủ Dầu Một
Tiểu học Vĩnh Hòa B Phú Giáo
Tiểu học Phú Hòa 2 Thủ Dầu Một
Tiểu học Hồ Hảo Hớn Bến Cát
Mầm non Hoa Cúc Bắc Tân Uyên