Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Tên đơn vị Ngoài công lập Địa bàn
TH Trần Quốc Tuấn Bến Cát
THCS Phước Hòa Phú Giáo
TH Nguyễn Bỉnh Khiêm Dĩ An
TH Bình Mỹ Tân Uyên
TH Lê Hồng Phong Thủ Dầu Một
TH Định Hòa Thủ Dầu Một
THPT Chuyên Hùng Vương Thủ Dầu Một
TH Lương Thế Vinh Thuận An
THCS Nguyễn Thị Minh Khai Thủ Dầu Một
TH Phước Vĩnh A Phú Giáo
TH Tân Hiệp Phú Giáo
THCS Vĩnh Hòa Phú Giáo
THCS Chu Văn An Thủ Dầu Một
MN Tân Hiệp Phú Giáo
TH Trần Phú Thủ Dầu Một