Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
TH-THCS-THPT Ngô Thời Nhiệm

TRƯỜNG TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
NGÔ THỜI NHIỆM

 

- Địa chỉ: Lô M2, Đường Lý Thái Tổ, Phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

- Điện thoại: (0650) 3.880.088(0650) 3.880.088                        Fax: (0650) 3.880.089

- E-mail: truong@ngothoinhiem.edu.vn

             tth-ngothoinhiem@sgdbinhduong.edu.vn

             tthngothoinhiem.sgddt@binhduong.gov.vn

- Website: http://www.ngothoinhiem.edu.vn

CƠ CẤU TỔ CHỨC
TRƯỜNG TH-THCS-THPT NGÔ THỜI NHIỆM

Stt

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Duật Tu

Hiệu trưởng

2

Trần Lê Chí Công

Phó Hiệu trưởng

3

Nguyễn Đức Hùng

Phó Hiệu trưởng

4

Trần Lê Chí Công

Chủ tịch CĐCS

5

Nguyễn Trung Dũng

Bí thư Đoàn/TPT Đội

Trở về