Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Trung học phổ thông Thái Hoà

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÁI HÒA

 

- Địa chỉ: Khu phố Vĩnh Phước, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

- Điện thoại: (0650) 3.658.741(0650) 3.658.741

- E-mail: thpt-thaihoa@sgdbinhduong.edu.vn

             thptthaihoa.sgddt@binhduong.gov.vn

- Website: http://thpt.sgdbinhduong.edu.vn/thaihoa

                http://violet.vn/thpt-thaihoa-binhduong

CƠ CẤU TỔ CHỨC
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÁI HÒA

Stt

Họ và tên

Chức vụ

1

Lê Văn Tuấn

Hiệu trưởng

2

Trần Văn Đông

Phó Hiệu trưởng

3

Võ Thị Thúy Quyên

Chủ tịch CĐCS

4

Nguyễn Thái Nam

Bí thư Đoàn

5

Lê Văn Tuấn

Tổ trưởng Tổ Văn Phòng

6

Nguyễn Thị Bé

Tổ trưởng Tổ Toán

7

Nguyễn Văn Thanh

Tổ trưởng Tổ Lý- Công nghệ

8

Nguyễn Thị Phượng Loan

Tổ trưởng Tổ Hóa, Sinh, kỹ thuật

9

Nguyễn Thị Mỹ Nhân

Tổ trưởng Tổ Tin học

10

Nguyễn Thị Nga

Tổ trưởng Tổ Sử, Địa, GDCD

11

Nguyễn Minh Quan

Tổ trưởng Tổ Giáo Dục Sức Khỏe

12

Quản Thị Hòa

Tổ trưởng Tổ Ngoại Ngữ

13

Phạm Văn Hùng

Ban đại diện CMHS

Trở về