Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Tên đơn vị Ngoài công lập Địa bàn
Trung học cơ sở Phú Cường Phú Cường, Thủ Dầu Một
Trung học cơ sở Nguyễn Viết Xuân Phú Lợi, Thủ Dầu Một
Trung học cơ sở Phú Mỹ Phú Mỹ, Thủ Dầu Một
Trung học cơ sở Định Hoà Định Hoà, Thủ Dầu Một
Trung học cơ sở Hoà Phú Hoà Phú, Thủ Dầu Một
Trung học cơ sở Trần Bình Trọng Hiệp An, Thủ Dầu Một
Trung học cơ sở Tương Bình Hiệp Tương Bình Hiệp, Thủ Dầu Một
Trung học cơ sở Phú Hoà Phú Hoà, Thủ Dầu Một
Trung học cơ sở Nguyễn Thị Minh Khai Phú Thọ, Thủ Dầu Một
Trung học cơ sở Nguyễn Văn Cừ Chánh Mỹ, Thủ Dầu Một
Trung học cơ sở Chu Văn An Hiệp Thành, Thủ Dầu Một
Trung học cơ sở Chánh Nghĩa Chánh Nghĩa, Thủ Dầu Một
Trung học cơ sở Trịnh Hoài Đức An Thạnh, Thuận An
Trung học cơ sở Châu Văn Liêm Thuận An
Trung học cơ sở Nguyễn Văn Trỗi An Phú, Thuận An